Loxxess Polska

Loxxess Polska Sp. z o.o. to wchodzący w skład niemieckiej grupy Loxxess AG operator logistyczny świadczący usługi już od ponad 25 lat.

Grupa Loxxess dysponuje magazynami o łącznej powierzchni 600 000 m², w 28 oddziałach znajdujących się na terenie Niemiec, Czech oraz Polski. W Polsce posiadamy ponad 10 000 m² powierzchni w dwóch magazynach zlokalizowanych w centralnej Polsce, 7 km od Warszawy. Udało nam się zaprojektować przestrzeń magazynową tak, aby stworzyć strefy dla produktów różnego rodzaju, dzięki temu mamy strefę wysokiego składowania, platformy kompletacyjne, strefę materiałów niebezpiecznych (ADR), skład celny, skład konsygnacyjny dla farmacji oraz strefy przeładunkowe.

 • 2020

  Kolejny pomyślnie przeprowadzony audyt odnowienia systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz bezpieczeństwa żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006.
 • 2019

  Otwieramy USŁUGOWY SKŁAD PODATKOWY !!!
 • 2019

  Loxxess Polska zapewni Grupie Baltona zaplecze magazynowe i umożliwi organizację dostaw niezbędnych do zapewnienia zaopatrzenia w punktach handlowych zlokalizowanych na lotniskach nie tyko Polski, ale i całej Europy.
 • 2017

  Kolejny, pomyślny audyt odnowienia systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz bezpieczeństwa żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006.
 • 2016

  Debiut Loxxess w turnieju piłki nożnej AHK CUP organizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Na 30 startujących zespołów Loxxess zajął 12 miejsce.
 • 2015

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie jednego z klientów, w magazynie w Ołtarzewie został uruchomiony skład celny.
 • 2015

  Uruchomiono drugi magazyn w Ożarowie Mazowieckim. Magazyn poza standardową powierzchnią magazynową posiada wydzieloną część do składowania produktów niebezpiecznych (ADR).
 • 2014

  Kolejny, pomyślny audyt odnowienia systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz bezpieczeństwa żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006.
 • 2013

  Spółka Loxxess otrzymała status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) w uproszczeniach celnych, Status AEO jest udzielony przedsiębiorcom spełniającym określone warunki i kryteria, miedzy innymi: • posiadać odpowiedni system zarządzania ewidencjami towarów umożliwiającymi właściwą kontrolę i nadzór celny, • udokumentowaną wypłacalność, • odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji. Powyższe warunki i kryteria, badane przez organy celne w toku procedury o wydanie świadectwa AEO, zostały sprawdzone i potwierdzone dla Loxxess Polska Sp. z o.o.
 • 2012

  Odnotowani pierwsze sukcesy w liczbie kompletowanych i wysyłanych paczek ( e-commerce) w systemie drobnicy krajowej i zagranicznej, ponad 50 tys. w skali roku.
 • 2011

  Została uruchomiona platformę reklamacyjną umożliwiającą klientom zgłaszanie i monitorowanie reklamacji. W Loxxess poziom zgłaszanych reklamacji zdecydowanie zmalał, magazynie oscyluje na poziomie 0,20 % w skali roku co daje 98,87 % poprawnie wykonanych zleceń.
 • 2010

  Nagroda Mobile 2010 – ranking największych w Polsce firm branży transport, spedycja logistyka - Loxxess Polska znalazła się w trójce największych firm logistycznych, które jako główne źródło przychodu zadeklarowały usługi magazynowania.
 • 2010

  Zmiana lokalizacji Spółki Loxxess, nowa siedziba i nowy magazyn w Ołtarzewie k/Ożarowa Mazowieckiego, woj. mazowieckie;