logo_mapa

W Loxxess Polska funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz bezpieczeństwa żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006.

Firma posiada również świadectwo pełnej zgodności z "Hazard Analysis and Critical Control Point" (HACCP) - szczególnie istotne dla obrotu towarami żywnościowymi oraz pracuje według zasad "Good Manufacturing Practice" (GMP) i Świadectwa AEO – co daje rękojmię przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego przy dokonywaniu międzynarodowych transakcji.

Loxxess Polska jest członkiem międzynarodowej organizacji logistycznej FIATA, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL), Polskiego Forum ISO 9000 oraz Polsko Niemieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej (AHK).

Wysoka jakość procesów produkcyjnych znajduje odzwierciedlenie w infrastrukturze IT, w skład której wchodzi nie tylko techniczny interfejs kontrolny, ale także monitoring i dokumentowanie parametrów dotyczących np. temperatury i wilgotności powietrza.

Certyfikaty
Certyfikat ISO 9001:2015
Loxxess nr 1031_2011_03 z podpisem-1
Certyfikat ISO 22000:2006
Certyfikaty
Licencja na wykonywanie transportu drogowego
certyfikat_aeo
Świadectwo AEO