SKŁAD PODATKOWY, SKŁAD CELNY

 

30 lat doświadczenia w obsłudze celnej


Certyfikowany podmiot gospodarczy korzysta z ułatwień podczas istotnych dla bezpieczeństwa kontroli celnych i /lub z uproszczeń procedur zgodnych z przepisami celnymi.

 

Dla Państwa jako dla naszego Klienta oznacza to między innymi krótszy czas dostawy wynikający z mniejszych opóźnień wysyłek.

SKŁAD PODATKOWY

to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to również miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W efekcie przemieszczanie wyrobów akcyzowych z użyciem składu podatkowego powoduje odroczenie płatności podatku akcyzowego ciążącego na wspomnianych wyrobach i przenosi ten obowiązek na okres, w którym wyroby opuszczają w/w skład w celu ich wprowadzenia do swobodnego obrotu.

Świadczymy następujące usługi :

 • wystawiamy i legalizujemy świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe,
 • obsługujemy zgłoszenia Intrastat ,
 • wystawiamy dokumenty SAD, dokumenty przewozowe CMR i dokumeny tranzytowe TIR
 • reprezentujemy Klienta przed Urzędem Celnym,
 • jesteśmy obecni w trakcie ewentualnej rewizji celnej,
 • pośredniczymy w uzyskiwaniu świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych WIJHARS,
 • pośredniczymy w uzyskiwaniu świadectw dopuszczenia do obrotu wydawanych przez Graniczna Stacje Sanitarno- Epidemiologiczna SANEPID,
 • przygotowujemy i składamy wnioski i odwołania rozpatrywane przez organy celne, w tym rejestracja w PDR, uzyskiwanie numeru EORI,
 • dajmemy możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu towarów z zastosowaniem procedury uproszczonej w deklaracji podatkowej VAT-7 bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym,
 • oferujemy kompleksową obsługę w zakresie podatku akcyzowego podmiotów odbierających (zarejestrowanych odbiorców). Obsługujemy przesyłki wyrobów akcyzowych z zastosowaniem wdrożonego w Polsce Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS.

Rodzaje wyrobów akcyzowych obslugiwanych w skladzie podatkowym Loxxess z zastosowaniem procedury zawieszenia akcyzy :

 • alkohol i napoje alkoholowe,
 • tytoń i wyroby tytoniowe ,
 • oleje smarowe ,
 • preparaty smarowe ,
 • liquidy do e - papierosów ,
 • wyroby nowatorskie